بازکردن تیکت

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


واحد برنامه های تحت وب

برنامه هایی نظیر برنامه های حساب داری آنلای٫ فرایند های آنلاین سازمانی ٫ برنامه اتوماسیون اداری و ..