common\models\Post Object ( [cat] => [file] => [time_create] => [datefarsi] => [tag] => [_attributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 986 [title] => افسانه مثلث برمودا / هوش مصنوعی [body] =>

هر ساله دستآورد های علمی سعی در علمی جلوه دادن اتفاقات منطقه مرموز مثلث برمودا دارند . که تا حدی هم موفق بودند ولی همواره خطرناک بودن آن با به گفته عموم مردم نفرین شده بودن منطقه حتا در 2020  تمامی ندارد !

مطلی که چندی پیش مشخص شد وجود آتشفشان های زیر آبی است این آتشفشان ها با رها کردن مقدار زیادی حباب گاز در آب چگالی آب تا حد زیادی پایین آورده و این عمر به راحتی یک شی شناور روی اب را غرق می کند . 

همیان طور که پست قبلی اشاره شد  ان الن (Ann Allen) محقق بوم‌‌شناسی مرکز ملی اقیانوس‌ها و جو ایالات متحده    برای کمک به موجودات دریایی پروژه صدابرداری دقیق از اقیانوس ها را شروع کرده اعلام  کرده که همزمان میتوان تراکم این گاز ها را هم اندازه گیری کرد ٫ این گاز ها با جراین های زیر اقیانوسی میتوانند جا به جا شده و به قمست های یدگر هم بروند ولی با توجه به ماهیت گازی که دارند به مرور از بین رفته و نمیتوانند مسافت های طولانی را طی کنند .. 

با این حال یکی از دلایل اصلی غرق شدن چندین کشتی در منطقه برمودا را میتوان این گاز ها دانست که در آنجا احتمال وقوع بسیار دارند . همینطور با اندازه گیری دقیق میتوان در آینده  با استفاده از علوم داده مناطق محتمل این گونه خطر ها را دقیق تر شناسایی کرد . 

 

 

 

 

[date] => 2020-04-14 10:24:55 [file_path] => [thumb_nail] => uploads/U27XYxBA6wRgjNJ.jpg [summery] => [pic] => [link] => [slug] => افسانه-مثلث-برمودا--هوش-مصنوعی- [author_id] => 4 [author] => ) [_oldAttributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 986 [title] => افسانه مثلث برمودا / هوش مصنوعی [body] =>

هر ساله دستآورد های علمی سعی در علمی جلوه دادن اتفاقات منطقه مرموز مثلث برمودا دارند . که تا حدی هم موفق بودند ولی همواره خطرناک بودن آن با به گفته عموم مردم نفرین شده بودن منطقه حتا در 2020  تمامی ندارد !

مطلی که چندی پیش مشخص شد وجود آتشفشان های زیر آبی است این آتشفشان ها با رها کردن مقدار زیادی حباب گاز در آب چگالی آب تا حد زیادی پایین آورده و این عمر به راحتی یک شی شناور روی اب را غرق می کند . 

همیان طور که پست قبلی اشاره شد  ان الن (Ann Allen) محقق بوم‌‌شناسی مرکز ملی اقیانوس‌ها و جو ایالات متحده    برای کمک به موجودات دریایی پروژه صدابرداری دقیق از اقیانوس ها را شروع کرده اعلام  کرده که همزمان میتوان تراکم این گاز ها را هم اندازه گیری کرد ٫ این گاز ها با جراین های زیر اقیانوسی میتوانند جا به جا شده و به قمست های یدگر هم بروند ولی با توجه به ماهیت گازی که دارند به مرور از بین رفته و نمیتوانند مسافت های طولانی را طی کنند .. 

با این حال یکی از دلایل اصلی غرق شدن چندین کشتی در منطقه برمودا را میتوان این گاز ها دانست که در آنجا احتمال وقوع بسیار دارند . همینطور با اندازه گیری دقیق میتوان در آینده  با استفاده از علوم داده مناطق محتمل این گونه خطر ها را دقیق تر شناسایی کرد . 

 

 

 

 

[date] => 2020-04-14 10:24:55 [file_path] => [thumb_nail] => uploads/U27XYxBA6wRgjNJ.jpg [summery] => [pic] => [link] => [slug] => افسانه-مثلث-برمودا--هوش-مصنوعی- [author_id] => 4 [author] => ) [_related:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( ) [_relationsDependencies:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( ) [_errors:yii\base\Model:private] => [_validators:yii\base\Model:private] => [_scenario:yii\base\Model:private] => default [_events:yii\base\Component:private] => Array ( ) [_eventWildcards:yii\base\Component:private] => Array ( ) [_behaviors:yii\base\Component:private] => Array ( ) )
An Error occurred while handling another error:
yii\web\HeadersAlreadySentException: Headers already sent in /home/avishost/public_html/frontend/controllers/PostController.php on line 75. in /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php:366
Stack trace:
#0 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php(339): yii\web\Response->sendHeaders()
#1 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/ErrorHandler.php(136): yii\web\Response->send()
#2 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/ErrorHandler.php(123): yii\web\ErrorHandler->renderException(Object(yii\base\ErrorException))
#3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleException(Object(yii\base\ErrorException))
#4 {main}
Previous exception:
yii\base\ErrorException: session_set_cookie_params(): Cannot change session cookie parameters when headers already sent in /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Session.php:399
Stack trace:
#0 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleError(2, 'session_set_coo...', '/home/avishost/...', 399, Array)
#1 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Session.php(399): session_set_cookie_params(Array)
#2 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Session.php(135): yii\web\Session->setCookieParamsInternal()
#3 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Session.php(630): yii\web\Session->open()
#4 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Session.php(769): yii\web\Session->get('__flash', Array)
#5 /home/avishost/public_html/common/widgets/Alert.php(51): yii\web\Session->getAllFlashes()
#6 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/BaseObject.php(109): common\widgets\Alert->init()
#7 [internal function]: yii\base\BaseObject->__construct(Array)
#8 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/di/Container.php(392): ReflectionClass->newInstanceArgs(Array)
#9 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/di/Container.php(159): yii\di\Container->build('common\\widgets\\...', Array, Array)
#10 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/BaseYii.php(365): yii\di\Container->get('common\\widgets\\...', Array, Array)
#11 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/Widget.php(137): yii\BaseYii::createObject(Array)
#12 /home/avishost/public_html/frontend/views/layouts/main.php(294): yii\base\Widget::widget()
#13 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/View.php(348): require('/home/avishost/...')
#14 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/View.php(257): yii\base\View->renderPhpFile('/home/avishost/...', Array)
#15 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/Controller.php(401): yii\base\View->renderFile('/home/avishost/...', Array, Object(frontend\controllers\PostController))
#16 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/Controller.php(387): yii\base\Controller->renderContent('\n<!--end loadin...')
#17 /home/avishost/public_html/frontend/controllers/PostController.php(84): yii\base\Controller->render('view', Array)
#18 [internal function]: frontend\controllers\PostController->actionView('\xD8\xA7\xD9\x81\xD8\xB3\xD8\xA7\xD9\x86\xD9\x87-\xD9\x85...')
#19 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/InlineAction.php(57): call_user_func_array(Array, Array)
#20 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/Controller.php(157): yii\base\InlineAction->runWithParams(Array)
#21 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/Module.php(528): yii\base\Controller->runAction('view', Array)
#22 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Application.php(103): yii\base\Module->runAction('post/view', Array)
#23 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/Application.php(386): yii\web\Application->handleRequest(Object(yii\web\Request))
#24 /home/avishost/public_html/frontend/web/index.php(21): yii\base\Application->run()
#25 {main}