بیشترین سرعت را در

سرد ترین دیتا سنتر تجربه کنید


ایجاد بارکد محصول


برای ایجاد بارکد:

 1. فایل های بار کد به همراه extention آنها در پوشه web آپلود میکنیم.(پوشه پیوست شده)
 2. در web/index.php آن ها را include میکنیم.
include('barcode/BarcodeGenerator.php');
include('barcode/BarcodeGeneratorJPG.php');
 1. و به این صورت در view استفاده میکینیم:
  <?php $generator = new \Picqer\Barcode\BarcodeGeneratorJPG();
  echo '<img class="img1 df" src="data:image/png;base64,' . base64_encode($generator->getBarcode($model->barcode, $generator::TYPE_CODE_128)) . '">';
  echo "<br>";
  echo '<span class="img1 tx tx2" >'.$model->barcode."<br>".'</span>';

   


Share This Article

نظر خودرا ثبت کنید

Over 4 million customers trust our services and servers

Copyright © 2020 AVIS LTD. All rights reserved.