بیشترین سرعت را در

سرد ترین دیتا سنتر تجربه کنید


قانون ۹۰/۲۰ برای برنامه نویسان


این استراحت دو تا جنبه داره اپل اینکه سعی منید حتما ۹۰ دقیقه را کار کنید و تنبلی نکنید دوم اینکه با اسراحت صحیح مغزتون برای چالش بعدی آماده کنید

 

این برای وقتی که برنامه نویسی روی یک‌پروژه میکنید مفید است

 

اگر برنامه نویسی روی پروژه های متنوع دارید یعنی مثلا دارید برای مشتری های مختلف دیباگ میکنید اصلا این بیست دقیقه رو نیاز ندارید همین جهش از‌‌پروژه ها به هم دیگه خودش یک استراحت است 

 

البته ناگفته نماند جهش از چند پروژه به هم بدون interrupt (وقفه) کار هر کسی نیست یه مغز ورزیده نیاز دارد 

 

مخصوصا اگر برنامه‌نویسی کنید


Share This Article

نظر خودرا ثبت کنید

Over 4 million customers trust our services and servers

Copyright © 2020 AVIS LTD. All rights reserved.