common\models\Post Object ( [cat] => [file] => [time_create] => [datefarsi] => [tag] => [_attributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 985 [title] => هوش مصنوعی به کمک حفظ موجودات دریایی آمده است [body] =>

 

کاوه یزدی فرد در برنامه لایو ی که دشب ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ در صفحه خود با علیرضا امتیاز داشت  اشاره ای کوتاه به مقاله  خفاش بودن چه حسی دارد   یا چه گونه است   کرد و مواردی چند  در مورد علوم شناختی مطرح شد  ٫ اینکه خقاش ها موقع پرواز پردازش های صوتی فراوانی را انجام میدهند تا به موانع نخورند دید علمی است  اما اینکه در ذهن خفاش چه میگذر بر هیچ کس هنوز آشکار نیست ٫  یا جلو تر باف ذهن و مغز چه تفاوت هایی با هم دارند ؟ و این مرز کجاست ؟ 

اگر شما ۱۸۰ هزار ساعت صدا و تصویر ضبط شده از زیر اقیانوس آرام داشته باشید و بخواهید بدانید که در میان این همه صدای ضبط شده، کجا و کی صدای آواز خوانی نهنگ‌های گوژپشت به گوش می‌رسد، آیا به سراغ گوگل می‌روید؟ این کاری است که ان الن (Ann Allen) محقق بوم‌‌شناسی مرکز ملی اقیانوس‌ها و جو ایالات متحده انجام داده است.

ولی هنوز مشخص نیست این صدا ها کی و برای چه نواخته می شوند اما با کمک دسته بندی و وضعیت تکرار آنها میتوان به نتایج خوبی رسید ٫ این نوع یادگیری با شبکه های عصبی به خوبی پیاده خواهد شد که به زودی آموزش آن از همین طریق به علاقه مندان ارائه خواهد شد . 

 

 

[date] => 2020-04-13 07:13:50 [file_path] => [thumb_nail] => uploads/DuWA5qvLYc6RWKD.png [summery] => [pic] => [link] => [slug] => هوش-مصنوعی-به-کمک-حفظ-موجودات-دریایی-آمده-است [author_id] => 4 [author] => ) [_oldAttributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 985 [title] => هوش مصنوعی به کمک حفظ موجودات دریایی آمده است [body] =>

 

کاوه یزدی فرد در برنامه لایو ی که دشب ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ در صفحه خود با علیرضا امتیاز داشت  اشاره ای کوتاه به مقاله  خفاش بودن چه حسی دارد   یا چه گونه است   کرد و مواردی چند  در مورد علوم شناختی مطرح شد  ٫ اینکه خقاش ها موقع پرواز پردازش های صوتی فراوانی را انجام میدهند تا به موانع نخورند دید علمی است  اما اینکه در ذهن خفاش چه میگذر بر هیچ کس هنوز آشکار نیست ٫  یا جلو تر باف ذهن و مغز چه تفاوت هایی با هم دارند ؟ و این مرز کجاست ؟ 

اگر شما ۱۸۰ هزار ساعت صدا و تصویر ضبط شده از زیر اقیانوس آرام داشته باشید و بخواهید بدانید که در میان این همه صدای ضبط شده، کجا و کی صدای آواز خوانی نهنگ‌های گوژپشت به گوش می‌رسد، آیا به سراغ گوگل می‌روید؟ این کاری است که ان الن (Ann Allen) محقق بوم‌‌شناسی مرکز ملی اقیانوس‌ها و جو ایالات متحده انجام داده است.

ولی هنوز مشخص نیست این صدا ها کی و برای چه نواخته می شوند اما با کمک دسته بندی و وضعیت تکرار آنها میتوان به نتایج خوبی رسید ٫ این نوع یادگیری با شبکه های عصبی به خوبی پیاده خواهد شد که به زودی آموزش آن از همین طریق به علاقه مندان ارائه خواهد شد . 

 

 

[date] => 2020-04-13 07:13:50 [file_path] => [thumb_nail] => uploads/DuWA5qvLYc6RWKD.png [summery] => [pic] => [link] => [slug] => هوش-مصنوعی-به-کمک-حفظ-موجودات-دریایی-آمده-است [author_id] => 4 [author] => ) [_related:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( ) [_relationsDependencies:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( ) [_errors:yii\base\Model:private] => [_validators:yii\base\Model:private] => [_scenario:yii\base\Model:private] => default [_events:yii\base\Component:private] => Array ( ) [_eventWildcards:yii\base\Component:private] => Array ( ) [_behaviors:yii\base\Component:private] => Array ( ) )
An Error occurred while handling another error:
yii\web\HeadersAlreadySentException: Headers already sent in /home/avishost/public_html/frontend/controllers/PostController.php on line 75. in /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php:366
Stack trace:
#0 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php(339): yii\web\Response->sendHeaders()
#1 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/ErrorHandler.php(136): yii\web\Response->send()
#2 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/ErrorHandler.php(123): yii\web\ErrorHandler->renderException(Object(yii\base\ErrorException))
#3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleException(Object(yii\base\ErrorException))
#4 {main}
Previous exception:
yii\base\ErrorException: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/avishost/public_html/frontend/controllers/PostController.php:75) in /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Session.php:137
Stack trace:
#0 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleError(2, 'session_start()...', '/home/avishost/...', 137, Array)
#1 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Session.php(137): session_start()
#2 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Session.php(630): yii\web\Session->open()
#3 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Session.php(769): yii\web\Session->get('__flash', Array)
#4 /home/avishost/public_html/common/widgets/Alert.php(51): yii\web\Session->getAllFlashes()
#5 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/BaseObject.php(109): common\widgets\Alert->init()
#6 [internal function]: yii\base\BaseObject->__construct(Array)
#7 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/di/Container.php(392): ReflectionClass->newInstanceArgs(Array)
#8 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/di/Container.php(159): yii\di\Container->build('common\\widgets\\...', Array, Array)
#9 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/BaseYii.php(365): yii\di\Container->get('common\\widgets\\...', Array, Array)
#10 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/Widget.php(137): yii\BaseYii::createObject(Array)
#11 /home/avishost/public_html/frontend/views/layouts/main.php(294): yii\base\Widget::widget()
#12 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/View.php(348): require('/home/avishost/...')
#13 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/View.php(257): yii\base\View->renderPhpFile('/home/avishost/...', Array)
#14 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/Controller.php(401): yii\base\View->renderFile('/home/avishost/...', Array, Object(frontend\controllers\PostController))
#15 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/Controller.php(387): yii\base\Controller->renderContent('\n<!--end loadin...')
#16 /home/avishost/public_html/frontend/controllers/PostController.php(84): yii\base\Controller->render('view', Array)
#17 [internal function]: frontend\controllers\PostController->actionView('\xD9\x87\xD9\x88\xD8\xB4-\xD9\x85\xD8\xB5\xD9\x86\xD9\x88...')
#18 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/InlineAction.php(57): call_user_func_array(Array, Array)
#19 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/Controller.php(157): yii\base\InlineAction->runWithParams(Array)
#20 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/Module.php(528): yii\base\Controller->runAction('view', Array)
#21 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Application.php(103): yii\base\Module->runAction('post/view', Array)
#22 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/Application.php(386): yii\web\Application->handleRequest(Object(yii\web\Request))
#23 /home/avishost/public_html/frontend/web/index.php(21): yii\base\Application->run()
#24 {main}