common\models\Post Object ( [cat] => [file] => [time_create] => [datefarsi] => [tag] => [_attributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 984 [title] => یک آموزش ساده از مفهایم به روز برای برنامه نویسان سنتی [body] =>

JSX

در

ReactJS

 

برای برنامه نویسان سنتی حتما عجیب به نظر میاد که بتوانند وسط یک زبان برنامه نویسی یک زبان کاملا متفاوت را نوشته و از آن استفاده مستقیم هم انجام دهند

برنامه نویسی REACT این امکان را فراهم کرده تا برای نمایش خروجی ها خود مستقیم HTML را RENDER کنید٫که به اون JSX میگند یعنی ترکیب XHTML و JAVASCRIPT . در ادامه یک مثال ساده از اینکه چه گونه در JSX شرط گذاری کنیم را با هم می بنیم

 

 

ساختار این برنامه نویسی و استفاده از دستورات شرطی به این شکل امری عادی در JSX است .

 

استفاده از عملگر TERNARY(؟) را فرا بگرید و اگر سوالی داشتید همینجا مطرح کنید . پاسخ مدهیم .

 

و در آخر اگر REACTJS را فرا بگیرید خیلی راحت می توانید از REACT NATIVE برای موبایل هم استفاده کنید با این تفاوت که در موبایل ها HTML ای وجود ندارد REACT NATIVE تمامی COMPONENT های شبیه به HTML را برای ANDORID/IOS مجزا map میکند:<view> همان <div> یا <TEXT> هان تگ <P> است و ..

[date] => 2020-04-09 06:04:56 [file_path] => [thumb_nail] => uploads/5ifMrmaKh7KAiA9.jpg [summery] => [pic] => [link] => [slug] => یک-آموزش-ساده-از-مفهایم-به-روز-برای-برنامه-نویسان-سنتی [author_id] => 4 [author] => ) [_oldAttributes:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( [id] => 984 [title] => یک آموزش ساده از مفهایم به روز برای برنامه نویسان سنتی [body] =>

JSX

در

ReactJS

 

برای برنامه نویسان سنتی حتما عجیب به نظر میاد که بتوانند وسط یک زبان برنامه نویسی یک زبان کاملا متفاوت را نوشته و از آن استفاده مستقیم هم انجام دهند

برنامه نویسی REACT این امکان را فراهم کرده تا برای نمایش خروجی ها خود مستقیم HTML را RENDER کنید٫که به اون JSX میگند یعنی ترکیب XHTML و JAVASCRIPT . در ادامه یک مثال ساده از اینکه چه گونه در JSX شرط گذاری کنیم را با هم می بنیم

 

 

ساختار این برنامه نویسی و استفاده از دستورات شرطی به این شکل امری عادی در JSX است .

 

استفاده از عملگر TERNARY(؟) را فرا بگرید و اگر سوالی داشتید همینجا مطرح کنید . پاسخ مدهیم .

 

و در آخر اگر REACTJS را فرا بگیرید خیلی راحت می توانید از REACT NATIVE برای موبایل هم استفاده کنید با این تفاوت که در موبایل ها HTML ای وجود ندارد REACT NATIVE تمامی COMPONENT های شبیه به HTML را برای ANDORID/IOS مجزا map میکند:<view> همان <div> یا <TEXT> هان تگ <P> است و ..

[date] => 2020-04-09 06:04:56 [file_path] => [thumb_nail] => uploads/5ifMrmaKh7KAiA9.jpg [summery] => [pic] => [link] => [slug] => یک-آموزش-ساده-از-مفهایم-به-روز-برای-برنامه-نویسان-سنتی [author_id] => 4 [author] => ) [_related:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( ) [_relationsDependencies:yii\db\BaseActiveRecord:private] => Array ( ) [_errors:yii\base\Model:private] => [_validators:yii\base\Model:private] => [_scenario:yii\base\Model:private] => default [_events:yii\base\Component:private] => Array ( ) [_eventWildcards:yii\base\Component:private] => Array ( ) [_behaviors:yii\base\Component:private] => Array ( ) )
An Error occurred while handling another error:
yii\web\HeadersAlreadySentException: Headers already sent in /home/avishost/public_html/frontend/controllers/PostController.php on line 75. in /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php:366
Stack trace:
#0 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php(339): yii\web\Response->sendHeaders()
#1 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/ErrorHandler.php(136): yii\web\Response->send()
#2 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/ErrorHandler.php(123): yii\web\ErrorHandler->renderException(Object(yii\base\ErrorException))
#3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleException(Object(yii\base\ErrorException))
#4 {main}
Previous exception:
yii\base\ErrorException: session_set_cookie_params(): Cannot change session cookie parameters when headers already sent in /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Session.php:399
Stack trace:
#0 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleError(2, 'session_set_coo...', '/home/avishost/...', 399, Array)
#1 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Session.php(399): session_set_cookie_params(Array)
#2 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Session.php(135): yii\web\Session->setCookieParamsInternal()
#3 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Session.php(630): yii\web\Session->open()
#4 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Session.php(769): yii\web\Session->get('__flash', Array)
#5 /home/avishost/public_html/common/widgets/Alert.php(51): yii\web\Session->getAllFlashes()
#6 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/BaseObject.php(109): common\widgets\Alert->init()
#7 [internal function]: yii\base\BaseObject->__construct(Array)
#8 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/di/Container.php(392): ReflectionClass->newInstanceArgs(Array)
#9 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/di/Container.php(159): yii\di\Container->build('common\\widgets\\...', Array, Array)
#10 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/BaseYii.php(365): yii\di\Container->get('common\\widgets\\...', Array, Array)
#11 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/Widget.php(137): yii\BaseYii::createObject(Array)
#12 /home/avishost/public_html/frontend/views/layouts/main.php(294): yii\base\Widget::widget()
#13 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/View.php(348): require('/home/avishost/...')
#14 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/View.php(257): yii\base\View->renderPhpFile('/home/avishost/...', Array)
#15 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/Controller.php(401): yii\base\View->renderFile('/home/avishost/...', Array, Object(frontend\controllers\PostController))
#16 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/Controller.php(387): yii\base\Controller->renderContent('\n<!--end loadin...')
#17 /home/avishost/public_html/frontend/controllers/PostController.php(84): yii\base\Controller->render('view', Array)
#18 [internal function]: frontend\controllers\PostController->actionView('984')
#19 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/InlineAction.php(57): call_user_func_array(Array, Array)
#20 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/Controller.php(157): yii\base\InlineAction->runWithParams(Array)
#21 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/Module.php(528): yii\base\Controller->runAction('view', Array)
#22 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Application.php(103): yii\base\Module->runAction('post/view', Array)
#23 /home/avishost/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/Application.php(386): yii\web\Application->handleRequest(Object(yii\web\Request))
#24 /home/avishost/public_html/frontend/web/index.php(21): yii\base\Application->run()
#25 {main}