بیشترین سرعت را در

سرد ترین دیتا سنتر تجربه کنید


cron jobs


.در مسیر کنسول کنترلر ایجاد میکنیم و تابعی که میخواهیم به طور خودکار اجرا شود را مینویسیم

برای اجرا گرفتن از این تابع از PUTTY استفاده میکنیم.

بعد از وارد کردن نام هاست (ham.avishost.com) نام کاربری و رمز عبور cpanel رو وارد میکنیم.

با دستور "cd" وارد مسیر پروژه میشویم و با دستور "ls" میتوانیم فایل های موجود در دایرکتوری جاری رو مشاهده کنیم.

وارد مسیری میشویم تا بتوانیم فایل "yii" را ببینیم. سپس با دستور php yii controller name/function name خروجی تابع را مشاهده میکنیم.

با دستور "pwd" آدرس مسیر جاری را میگیریم و برای اجرا به cron job میدهیم (/home/avishost/ham.avishost.com)

برای اجرای خودکار این تابع در cpanel گزینه ی cron jobs را انتخاب میکنیم. بالای صفحه ایمیلی به طور اختیاری وارد میکنیم تا بعد از هر بار اجرای تابع مطلع شویم.

در قسمت common setting زمان اجرای تابع را انتخاب میکنیم و در قسمت command آدرس تابع را به این صورت وارد میکنیم:

نام تابع/نام کنترلر yii/ آدرسی که با pwd گرفتیم php

php /home/avishost/ham.avishost.com/yii date/index


Share This Article

نظر خودرا ثبت کنید

Over 4 million customers trust our services and servers

Copyright © 2020 AVIS LTD. All rights reserved.